Historiska soppor

erik XIV

När Erik XIV  dör på Örbyhus i Uppland strax efter midnatt den 26:e februari 1577 började det genast tisslas och tasslas  om att han hade förgiftats. Historieskrivaren Johannes Messenius skriver mer än 40 år senare att kungen troligtvis  hade ätit arsenikspetsad ärtsoppa.  Ett seglivat rykte som förts vidare, fäst sig i generationer av skolelevers historieböcker och gett ärtsoppan en lite ovanlig status i svensk mattradition. Det är numera klarlagt att Erik verkligen hade stora mängder arsenik i kroppen när han dog (de har inte tillförts efteråt). Hur han fått i sig arseniken vet vi däremot inte,  kanske kan vinet han drack vara ett troligare misstänkt  medium för arseniken, därom kommer vi nog aldrig att få klarhet. Ärtsoppans rykte som potentiell kungamördare har hur som helst gjort den odödlig.

En annan odödlig soppa vars rykte nått oss genom århundraden från en svunnen forntid är melas zomos, svartsoppan. ”Nu förstår jag varför spartanerna inte fruktar döden” ska en besökare i Sparta ha sagt efter att ha smakat på soppan som innehöll grisblod, grisben och vinäger. Den spartanska svartsoppan må kanske ha varit motbjudande, inget recept har överlevt tidens tand, men spartanerna var heller inte bortklemade. Från Sparta kom den effektivaste krigsmaskin som den antika grekiska världen kunde uppvisa. Misstänker starkt att de blodsoppor som än i dag äts runt om i världen, t.ex. den svenska svartsoppan gjord på gåsblod, är av en helt annan smakmässig kaliber än den spartanska.

sparta2

Ungefär samtida med den spartanska svartsoppan har en soppa tillagats och lagts ner i en grav i en helt annan del av världen. I Kina har arkeologer hittat ett 2400 år förseglat bronskärl i en grav nära staden Xian (där den berömda terrakottaarmén hittats). Soppan som visserligen grönfärgats av oxidation från bronset har bevarats i flytande form, tämligen unikt i världen. Du kan läsa mer om det kinesiska fyndet här.

//Marie-Louise